یافتن کالاها و سرویسها


Plan RA1
میزان فضای نمایندگی : 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 20 گیگابایت
هزینه انتقال و راه اندازی : رایگان
کنترل پنل نمایندگان : WHM
کنترل پنل کاربران : Cpanel
تعداد اکانت های میزبانی: 10
پارک دامین: نا محدود
ادآن دامین: نامحدود
ساب دامین : نامحدود
استفاده از منابع سرور : 10%
پشتیبانی: 24 ساعته
بکاپ گیری : 2 روز یکبار
آپتابم : 100%

8,000تومان ماهانه
80,000تومان سالانه

Plan RA3
میزان فضای نمایندگی : 3 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 60 گیگابایت
هزینه انتقال و راه اندازی : رایگان
کنترل پنل نمایندگان : WHM
کنترل پنل کاربران : Cpanel
تعداد اکانت های میزبانی: 10
پارک دامین: نا محدود
ادآن دامین: نامحدود
ساب دامین : نامحدود
استفاده از منابع سرور : 10%
پشتیبانی: 24 ساعته
بکاپ گیری : 2 روز یکبار
آپتابم : 100%

11,000تومان ماهانه
110,000تومان سالانه

Plan RA5
میزان فضای نمایندگی : 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 100 گیگابایت
هزینه انتقال و راه اندازی : رایگان
کنترل پنل نمایندگان : WHM
کنترل پنل کاربران : Cpanel
تعداد اکانت های میزبانی: 10
پارک دامین: نا محدود
ادآن دامین: نامحدود
ساب دامین : نامحدود
استفاده از منابع سرور : 10%
پشتیبانی: 24 ساعته
بکاپ گیری : 2 روز یکبار
آپتابم : 100%

14,000تومان ماهانه
140,000تومان سالانه

Plan RA7
میزان فضای نمایندگی : 7 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 140 گیگابایت
هزینه انتقال و راه اندازی : رایگان
کنترل پنل نمایندگان : WHM
کنترل پنل کاربران : Cpanel
تعداد اکانت های میزبانی: 10
پارک دامین: نا محدود
ادآن دامین: نامحدود
ساب دامین : نامحدود
استفاده از منابع سرور : 10%
پشتیبانی: 24 ساعته
بکاپ گیری : 2 روز یکبار
آپتابم : 100%

16,000تومان ماهانه
160,000تومان سالانه

Plan RA9
میزان فضای نمایندگی : 9 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 180 گیگابایت
هزینه انتقال و راه اندازی : رایگان
کنترل پنل نمایندگان : WHM
کنترل پنل کاربران : Cpanel
تعداد اکانت های میزبانی: 10
پارک دامین: نا محدود
ادآن دامین: نامحدود
ساب دامین : نامحدود
استفاده از منابع سرور : 10%
پشتیبانی: 24 ساعته
بکاپ گیری : 2 روز یکبار
آپتابم : 100%

18,000تومان ماهانه
180,000تومان سالانه

Plan RA11
میزان فضای نمایندگی : 11گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 220 گیگابایت
هزینه انتقال و راه اندازی : رایگان
کنترل پنل نمایندگان : WHM
کنترل پنل کاربران : Cpanel
تعداد اکانت های میزبانی: 10
پارک دامین: نا محدود
ادآن دامین: نامحدود
ساب دامین : نامحدود
استفاده از منابع سرور : 10%
پشتیبانی: 24 ساعته
بکاپ گیری : 2 روز یکبار
آپتابم : 100%

22,000تومان ماهانه
220,000تومان سالانه

Plan RA25
میزان فضای نمایندگی : 25 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 500 گیگابایت
هزینه انتقال و راه اندازی : رایگان
کنترل پنل نمایندگان : WHM
کنترل پنل کاربران : Cpanel
تعداد اکانت های میزبانی: 15
پارک دامین: نا محدود
ادآن دامین: نامحدود
ساب دامین : نامحدود
استفاده از منابع سرور : 10%
پشتیبانی: 24 ساعته
بکاپ گیری : 2 روز یکبار
آپتابم : 100%

50,000تومان ماهانه
500,000تومان سالانه

Plan RA50
میزان فضای نمایندگی : 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 1000 گیگابایت
هزینه انتقال و راه اندازی : رایگان
کنترل پنل نمایندگان : WHM
کنترل پنل کاربران : Cpanel
تعداد اکانت های میزبانی: 30
پارک دامین: نا محدود
ادآن دامین: نامحدود
ساب دامین : نامحدود
استفاده از منابع سرور : 20%
پشتیبانی: 24 ساعته
بکاپ گیری : 2 روز یکبار
آپتابم : 100%

95,000تومان ماهانه
950,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution